ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ

 Η Φάρμα μας, μετά από συστηματικούς ελέγχους, και ακολουθώντας τό τρίπτυχο διατροφής-εμβολιασμού, υγιεινής διαβίωσης πέτυχε άριστα αποτελέσματα στήν αναπαραγωγή νεοσσών.

{Μονάδα [293]}

 

{Gallery} {neossoi / gallery}